# 13. Tekstin voipi lisätä myöhemmin tuohon lilaan läpyskään.Text can be added later on that empty lilac space.