Talon mukana tuli irtaimistoa ja asukkaat. Väliseinät ja portaat ovat irrallaan (vieläkin).